Servicii Oferite

Va oferim servicii profesionale de Cadastru si Intabulare in Bucuresti si Ilfov.

SERVICII OFERITE


CADASTRU SI INTABULARE APARTAMENTE SI CASE

CADASTRU SI INTABULARE APARTAMENTE SI CASE


CADASTRU SI INTABULARE TERENURI BUCURESTI - ILFOV

CADASTRU SI INTABULARE TERENURI


TOPOGRAFIE


CADASTRU ȘI INTABULAREPrima înregistrare imobil

Prima inregistrare imobil

Prima înregistrare imobil – atribuire număr cadastral și atribuirea dreptului de proprietate în Cartea Funciară. Documentația de primă înscriere se întocmește atunci când pentru un imobil nu s-a întocmit documentație cadastrală și nu a fost deschisă Carte Funciară indivduală.

Acte necesare:

 • documentele care atestă dreptul de proprietate (titlu de proprietate, contract vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, etc.)în copie autentică;
 • certificat de atestare fiscală în copie autentică;
 • carte de identitate/certificat de înregistrare proprietari în copie simplă.

Preț:

 • terenuri libere: de la 1 000 Lei;
 • terenuri cu construcții: de la 1 200 Lei;
 • apartamente: de la 400 Lei.

Taxe și durată avizare Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară:

 • regim normal de avizare – 18 zile lucrătoare: 120 Lei;
 • regim de urgență de avizare – 6 zile lucrătoare : 600 Lei.

EvCad Firmă Cadastru și Intabulare București Sector 3


Dezmembrare / Comasare

Dezmembrare Comasare

Dezmembrare/comasare – documentația de dezmembare se întocmește în cazul în care se dorește ca un imobil pentru care s-a atribuit număr cadastral și a fost înscris în cartea funciară să fie împărțit în mai multe loturi individuale. Documentația de comasare se întocmește pentru alipirea a două sau mai multe loturi alăturate, rezultând un singur lot de teren sau o singură unitate individuală.

Acte necesare:

 • documentație cadastrală în copie simplă;
 • carte de identitate/certificat de înregistrare proprietari în copie simplă;
 • certificat de urbanism în copie autentică, în cazul dezmembrării în mai mult de două loturi sau comasării a mai mult de două loturi.

Preț:

 • terenuri libere: de la 400 Lei/lot dezmembrat sau comasat;
 • terenuri cu construcții: de la 500 Lei/lot dezmembrat sau comasat.

Taxe și durată avizare Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară:

 • regim normal de avizare – 7 zile lucrătoare: 60 Lei/lot rezultat în urma dezmembrării, 60 Lei/lot rezultat în urma comasării;
 • regim de urgență de avizare – 3 zile lucrătoare : 300 Lei/lot rezultat în urma dezmembrării, 300 Lei/lot rezultat în urma comasării.

Înscriere de construcție

inscriere construcie

Înscriere de construcție – se realizează atunci când se dorește inscrierea în cartea funciară a unei construcții edificată pe un teren căruia i s-a atribuit număr cadastral.

Acte necesare:

 • documentație cadastrală în copie simplă;
 • carte de identitate/certificat de înregistrare proprietari în copie simplă;
 • autorizație de construire în copie autentică;
 • planuri anexă la autorizația de construire în copie simplă;
 • proces-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor în copie autentică;
 • certificat de atestare a edificării construcției în copie autentică;
 • certifcat fiscal cu impunerea în rolul fiscal a construcției nou edificate în copie autentică.

Construcțiile edificate anterior anului 2001 se pot înscrie în cartea funciară fără autorizație de construire, în baza certificatului fiscal.

Preț:

 • de la 1 000 Lei.

Taxe și durată avizare Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară:

 • regim normal de avizare – 15 zile lucrătoare: 60 + 0.05% din valoarea de impozitare a construcției edificate;
 • regim de urgență de avizare – 5 zile lucrătoare:  taxa de urgență este de 5 ori taxa în regim normal.

Extindere de construcție

extindere constructie

Extindere de construcție – se realizează atunci când se dorește inscrierea în cartea funciară a unei construcții rezultată prin extinderea pe orizontală sau pe verticală a unei construcții vechi căreia i s-a atribuit număr cadastral.

Acte necesare:

 • documentație cadastrală în copie simplă;
 • carte de identitate/certificat de înregistrare proprietari în copie simplă;
 • autorizație de construire în copie autentică;
 • planuri anexă la autorizația de construire în copie simplă;
 • proces-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor în copie autentică;
 • certificat de atestare a extinderii construcției în copie autentică;
 • certifcat fiscal cu impunerea în rolul fiscal a construcției rezultate prin extindere în copie autentică.

Construcțiile edificate anterior anului 2001 se pot înscrie în cartea funciară fără autorizație de construire, în baza certificatului fiscal.

Preț:

 • de la 1 000 Lei.

Taxe și durată avizare Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară:

 • regim normal de avizare – 15 zile lucrătoare: 120 Lei;
 • regim de urgență de avizare – 5 zile lucrătoare: 600 Lei.

Radiere de construcție

Radiere constructie

Radiere de construcție – se realizează atunci când se dorește radierea din cartea funciară a unei construcții intabulată. (FOTO 9)

Acte necesare:

 • documentație cadastrală în copie simplă;
 • carte de identitate/certificat de înregistrare proprietari în copie simplă;
 • autorizație de demolare/proces verbal de constatare autodemolare în copie autentică;
 • proces-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor în copie autentică.

Preț:

 • de la 1 000 Lei.

Taxe și durată avizare Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară:

 • regim normal de avizare – 15 zile lucrătoare: 120 Lei;
 • regim de urgență de avizare – 5 zile lucrătoare: 600 Lei.

Rectificare / Repoziționare

servicii-rectificarere-repozitionare

Rectificare/repoziționare – documetația de rectificare sau de repoziționare se întocmește pentru un imobil înscris în cartea fuciară pentru care, din diferite motive, documentația inițială a fost întocmită greșit. În unele cazuri documentațiile cadastrale nu respectă realitate din teren cu privire la suprafața terenului, la suprafața construcțiilor, la poziționarea reală a împrejmuirilor, la suprafața apartametelor, etc. Prin documentațiile de rectificare/repoziționare se pun în concordanță informațiile din cartea funciară cu cele din reale din teren și se elimină suprapunerile virtuale ale cadastrelor alăturate.

Preț:

 • teren liber: de la 1 200 Lei;
 • teren cu construcții: de la 1400 Lei;
 • apartamente: de la 600 Lei.

Taxe și durată avizare Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară:

 • regim normal de avizare – 18 zile lucrătoare: 60 Lei;
 • regim de urgență de avizare – 6 zile lucrătoare : 300 Lei.

Suport topografic și cadastral pentru autorizatii si avize:

SUPORT TOPOGRAFIC ȘI CADASTRAL PENTRU AUTORIZATII SI AVIZE

 • Preț: de la 800 Lei.
 • Acte necesare: copie simplă cadastru,  copie simpla CI/CUI proprietar, copie autentica certificat de urbanism.
 •  copie simpla cadastru,  copie simpla CI/CUI proprietar, copie autentica certificat de urbanism.

Plan topografic necesar obținerii procesului-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor:

Plan topografic necesar obtinerii procesului-verbal de receptie la finalizarea lucrarilor

 • Preț: de la 800 Lei.
 • Acte necesare: copie simplă autorizație de construire, copie simplă cadastru,  copie simpla CI/CUI proprietar.

Plan topografic și relevee interioare necesare obținerii certificatului de atestare a edificării construcției:


 • Preț: de la 4 Lei/mp construit.
 • Acte necesare: copie simpla autorizație de construire, copie simpla planuri anexă la autorizația de construie.

Documentație necesară obținerii certificatului de urbanism:

 • planuri de încadrare în zonă, scara 1:500, 1:2000, extras de carte funciară, extras de plan cadastral pe ortofotoplan, plan de situație, etc.
 • Preț: de la 300 Lei.

Plan topografic pentru obținerea autorizației de racordare la rețeaua de energie electrică/gaz:

servicii planuri pentru racordare la energie electrica

Plan topografic pentru obținerea autorizației de racordare la rețeaua de energie electrică

 • Preț de la 700 Lei.
 • Acte necesare: copie simplă cadastru,  copie simpla CI/CUI proprietar.

Identificare terenuri

identificare terenuri

În cazul în care nu cunoașteți poaizționarea exactă a unui teren, identificarea și marcarea acestuia, prin coordonate GPS, se poate face în baza documentelor existente (plan cadastral, extras de carte funciară, acte de proprietate).

 • Preț: de la 200 Lei.

Trasare (înțărușare) imobile


Prin trasarea imobilului se materializeză în teren limita de proprietate a acestuia, prin marcarea punctelor de contur.

 • Preț: de la 80 Lei/punct

TOPOGRAFIEÎntocmirea planuri topografice

PLANURI TOPOGRAFICE

Întocmirea de planuri topografice pentru proiectarea de construcții, drumuri, amenajări, rețele ediliare, etc.

 • Preț: în funcție de detaliile din teren și de caietul de sarcini.

Suport topografic și cadastral

suport topografic pentru realizarea parcurilor fotovoltaice

Suport topografic și cadastral pentru realizarea parcurilor fotovoltaice

Întocmirea planurilor de situație pentru proiectarea parcurilor fotovoltaice;

Întocmirea planurilor cadastrale necesare obținerii certificatului de urbanism, autorizației de construire, recepționarea la terminarea lucrărilor;

Asistență pe perioada derulării proiectului.

Preț: în funcție de detaliile din teren și de suprafață.


Asistență topografică în șantier – Trasarea și materializarea în teren


Trasarea și materializarea în teren a elementelor proiectate (săpătură, axe, pereți, stâlpi, cota 0, etc), verificarea execuței, calcule de volum săpătură/umplutură, etc.

 • Preț: contactează-ne pentru cea mai bună ofertă!

Urmărirea comportării în timp a construcțiilor

urmarirea in timp a constructiilor

‘Urmărirea’ construcțiilor se face pentru a determina mișcările acestora pe orizontală – înclinări și pe verticală – tasări. Prin măsurători de precizie ridicată se urmărește dacă aceste mișcări se încadreze în limitele proiectate. Verificările se realizează periodic, conform graficului întocmit de proiectant.

 • Preț: contactează-ne pentru cea mai bună ofertă!

DE CE NOI?

Ce ne recomanda.


Proiecte Finalizate La Timp

Inainte sa stabilim un termen de finalizare al proiectului, analizam cu atentie toate actele si toate cerintele tehnice astfel incat orice proiect inceput sa primesca un termen de finalizare foarte precis.

Echipa De Profesionisti

Dispunem de personal calificat, cu pregatire de specialitate si vasta experienta in domeniul Cadastrului si Topografiei.

Profesionalism si Rapiditate

Executam toate lucrarile precis si rapid, cu aparatura de ultima geratie, oferim garantie lucrarilor, si un raport pret / calitate excelent.

Open chat
Bună ziua,

Cu ce vă putem ajuta?
Call Now Button